Hållbarhetscertifiering

Enligt Uppsala kommuns policy och mål finns en helhetssyn på anläggningens egenskaper.

Förutom att kommunen tar hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi, estetik och miljö i projektet så ska brobygget certifieras enligt hållbarhetsprogrammet Ceequal.

Genom certifieringen Ceequal visar vi att kommunen tänker på miljö och social hållbarhet, och att vi ständigt arbetar för att bli bättre. Mycket fokus i projektet ligger på grundvattentäkten och med hjälp av certifieringen dokumenteras även det arbetet.

Uppdaterad: