Kontakt

Du som vill veta mer om arbetet med Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen är välkommen att kontakta oss. 

stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Uppdaterad: