Bo i Gottsunda

Gottsunda är en plats för alla. Oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet ska du hitta din bostad här. Därför vill vi som kommun satsa på utvecklingen av området. Fram till år 2050 planerar vi för att flera tusen bostäder ska byggas i Gottsunda.

lägenhet_boende.jpg

Idag bor det cirka 15 000 personer i området. Här finns allt från hyresrätter, bostadsrätter till småhus med äganderätt. Andelen hyresrätter är större jämfört med övriga Uppsala. Något som gjort att vi valt att satsa på att få en mer blandad bebyggelse. Det innebär att vi planerar för att det i området till största del ska byggas nya bostadsrätter och småhus. Vi vill också se en större spridning i bostadsstorleken. Idag är en stor andel av bostäderna i Gottsundaområdet mellanstora medan det saknas små och stora bostäder.

Genom att se en större blandning av olika bostadstyper och storlekar på bostäder vill vi också att det ska bli lättare för dig som bor i Gottsunda att byta bostad när din livssituation förändras. En större variation i utbudet av bostäder lockar också till ökad inflyttning.

I takt med den utveckling som ska ske kommer tyngdpunkten för de regionala funktionerna att förskjutas norrut mot stadsstråket Hugo Alfvéns väg. Offentlig service som till exempel kulturhus, simhall och medborgarservice kommer att få en mer framträdande placering i stadsmiljön.

Även utbudet av lokaler för verksamhet och föreningsliv ska öka och vara mer varierat. Omvandlingen av centrumområdet ska också bidra till ökad säkerhet, trygghet och trivsel.

Ta del av inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra

Planprogram för Gottsundaområdet på uppsala.se

Uppdaterad: