Hur vill du se Gottsundaområdet utvecklas?

Nu går utvecklingen av Gottsundaområdet in i en mer konkret fas. Uppsala kommun bjuder därför in till information och dialog/workshop där du får veta mer om planerna och även möjlighet att bidra med idéer och synpunkter. Hur tycker du att Gottsunda centrum, området runtomkring och det nya skolområdet ska utvecklas?

Tid: måndag 10 juni 2019, klockan 18–20
Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum (hitta på karta)

Vi bjuder på något att äta och dricka.

Tider och aktiviteter, Gottsunda centrum

16.00–18.00: entré A vid Willys
Information och familjeaktivitet med ballonger, ansiktsmålning och glass.

18.00–20.00: Kulturpunkten. Fördjupad information och dialog/workshop. Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, inleder. Bemannad pysselhörna för barn.

Tre fokusområden i dialogen och workshopen

Under dialogen och workshopen kommer vi att diskutera

  • idéer och synpunkter på försäljning av Gottsunda centrum genom en idékoncepttävling
    Läs mer om försäljningen av Gottsunda centrum
  • utvecklingen av torg, mötesplatser, parker, gång- och cykelvägar samt nya gator
  • utvecklingen av ett nytt skolområde och hur skolbyggnaden kan användas även utanför skoltid.

Ditt engagemang är viktigt

Nu ska planprogrammet för Gottsundaområdet bli till konkret utveckling av centrum och skola och vi behöver ditt engagemang inför arbetet att ta fram olika underlag till idékoncepttävlingen och skolområdesprojektet. 

Idéer och synpunkter kommer tillsammans med andra utredningar, kunskap och fakta att utgöra ett viktigt underlag inför Gottsundaområdets framtida utveckling.
Läs mer om planprogram för Gottsundaområdet

Uppdaterad: