Film om Gottsundas utveckling

Nu kan du se vår nya film som beskriver Gottsundaområdets utveckling under de närmaste 30 åren. Du kan också ta del av frågor och svar i chatten om Gottsundaområdets utveckling som hölls 16 juni på vår facebooksida.

År 2050 förväntas Uppsala ha 340 000 invånare och 170 000 människor förväntas arbeta i kommunen. Den största delen av denna kraftiga expansion kommer att ske i södra Uppsala, något som kommer att integrera vår kommun ännu mer i huvudstadsregionen.

Denna utveckling kräver att vi planerar 10–20–30 år in i framtiden. I synnerhet eftersom vi i Uppsala vill vara en föregångare inom hållbar samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. En samhällsutveckling som gynnar alla grupper i samhället.

Gottsundas roll som stadsnod viktig

Gottsundas roll som stadsnod i södra Uppsala kommer att bli ännu viktigare under de närmaste årtiondena i takt med att staden fortsätter att växa. Nya kvarter med tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt en ny robust kollektivtrafiklösning kommer successivt att växa fram. En hållbar stads- och samhällsutveckling som kommer att diskuteras med medborgare, planeras och genomföras i olika etapper.

Film om Gottsundas nästa steg – in i framtiden

Se vår nya film som beskriver delar av Gottsundaområdets utveckling under de närmaste 10–20–30 åren, i takt med att södra Uppsala fortsätter att växa. Gottsundas roll som stadsnod och hjärtat i södra Uppsala, kommer successivt att bli ännu viktigare. Utvecklingen tar hänsyn till den samhällsservice, handel och möjligheter till fritidsaktiviteter och entreprenörskap som boende, verksamma och besökare i området har önskat.

Frågor och svar i chatt med Pelling

16 juni kunde Uppsalabor chatta på vår facebooksida med Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande om Gottsundas utveckling. Medverkade i chatten gjorde även 

  • Pavlos Cavelier Bizas, politisk sekreterare, Uppsala kommun
  • Anders Fridborg, säkerhetschef Uppsala kommun
  • Hilde Wiberg, chef Uppsala Ungdomsjour
  • Ida Wiking, utvecklingsledare handlingsplan Gottsunda/Valsätra
  • Lisa Hellberg, huvudprojektledare stadsutveckling Gottsundaområdet
  • Johan Nilsson, planarkitekt och delprojektledare Gottsunda stadsnod
  • Marina Ziakouli, planarkitekt och ansvarig medborgardialoger och platsutveckling.

Ta del av frågor och svar i chatten på vår Facebooksida

Uppdaterad: