Försäljning av Gottsunda centrum

För att Uppsala även i framtiden ska kunna vara en attraktiv bostads- och arbetsplatsort krävs det stora investeringar. För att ha möjlighet till det har kommunfullmäktige beslutat att sälja en del av kommunens fastigheter, bland annat Gottsunda centrum.

Förutom intäkter till kommunen ger försäljningen möjlighet för externa aktörer att komma in med ny kompetens och utvecklingskraft. Och tillsammans med oss bidra till att utveckla stadsdelen.

Det här ska säljas

Förutom det kommersiella centrumet kan även 300 hyresrätter och byggrätter för nya bostäder på parkeringen utanför centrum komma att ingå i en försäljning.

Gator, torg, parker och andra allmänna anläggningar ska inte säljas. Det gäller både befintliga och nya. Dessa ska utvecklas och förvaltas av kommunen.

Viktigt att hitta rätt köpare

Gottsunda centrum ska säljas om förutsättningarna och köparen är den rätta. En ny aktör ska bidra till utvecklingen av området tillsammans med kommunen, Uppsalahem, andra fastighetsägare, näringslivet samt boende och verksamma. Det ställer höga krav på den som ska utveckla området. Därför söker vi en köpare med stor erfarenhet och kompetens att utveckla ett centrum av den här storleken.

Gottsunda centrum, som redan är ett regionalt affärs- och servicecentrum kommer att öka i betydelse när området blir en stadsnod i södra staden. En stadsnod är ett regionalt och lokalt centrum, en knutpunkt för kollektivtrafik som skapar närhet och mervärden i vardagen för de som bor och verkar i området.

Försäljningen en del av ett större sammanhang

Broschyren "Rätt aktör för en hållbar utveckling av Gottsunda centrum" sätter försäljningen i sitt sammanhang, det vill säga inom ramen för den kraftiga expansionen av södra Uppsala under de närmaste årtiondena.

Läs broschyren Rätt aktör för en hållbar utveckling av Gottsunda centrum (PDF, 4 MB)

Köpare utses efter en idékoncepttävling

För att säkerställa att det blir rätt köpare kommer den att utses via en idékoncepttävling. Vi får då möjlighet att säkra en både socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Gottsunda.

Läs mer om idékoncepttävlingen 

Tidplan

  • Under 2019 arbetade vi med att ta fram ett tävlingsprogram. 
  • Den 11 mars väntas kommunstyrelsen fatta beslut om att initiera tävlingen. Om beslut tas startar tävlingen den 19 mars.
  • Under första halvan av 2020 genomförs tävlingen. Då får marknadens aktörer beskriva sitt förslag för hur Gottsundas centrumområde kan utvecklas.
  • Tävlingsförslagen utvärderas sedan. Vi gör även noggrann granskning av aktörens erfarenhet, genomförandeförmåga och långsiktighet. Aktören ska ha för avsikt att driva områdets utveckling från idé till genomförande samt med långsiktig närvaro och förvaltning i området som affärsidé. Detta säkerställs genom avtal.
  • En aktör väljs sedan ut för att ingå i en förhandling med kommunen.
  • Kommunstyrelsen återkommer till kommunfullmäktige med förslag till beslut om vilken aktör som blir vår partner i utvecklingen av Gottsundaområdet.
  • Planering, utveckling och byggnation av centrum och ny bebyggelse kommer sen att pågå under många år i dialog med fastighetsägare, boende och verksamma i området.

Kontakt

Har du frågor om idékoncepttävlingen är du välkommen att kontakta:

Susanna Waldersten
018-727 41 86
susanna.waldersten@uppsala.se

Kontakt för frågor om stadsutveckling i Gottsundaområdet:

Lisa Hellberg, projektledare
018-727 87 75
lisa.hellberg@uppsala.se

Uppdaterad: