Försäljning av Gottsunda centrum

För att Uppsala även i framtiden ska kunna vara en attraktiv bostads- och arbetsplatsort krävs det stora investeringar. För att ha möjlighet till det har kommunfullmäktige beslutat att sälja en del av kommunens fastigheter, bland annat Gottsunda centrum.

Förutom intäkter till kommunen ger försäljningen möjlighet för externa aktörer att komma in med ny kompetens och utvecklingskraft. Och tillsammans med oss bidra till att utveckla stadsdelen. 

Det här ska säljas

Gottsunda centrum ska säljas om förutsättningarna och köparna är de rätta. 

Förutom det kommersiella centrumet kan även 300 hyresrätter komma att ingå i en försäljning.

Nya lokaler för kulturhus, simhall och idrottsanläggningarna, samt byggrätter för nya bostäder på parkeringen utanför, kan också komma att ingå.

Gator, torg, parker och andra allmänna anläggningar ska inte säljas. Det gäller både befintliga och nya. Dessa ska utvecklas och förvaltas av kommunen.

Köpare utses efter en idékoncepttävling

En ny aktör ska bidra till utvecklingen av området tillsammans med kommunen, Uppsalahem, andra fastighetsägare, näringslivet samt boende och verksamma. Detta ställer höga krav på den som ska utveckla området. Därför söker vi en köpare med stor erfarenhet och kompetens att utveckla ett centrum av den här storleken.

För att säkerställa att det blir rätt köpare kommer den att utses via en så kallad idékoncepttävling. Vi får då möjlighet att säkra en både socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Gottsunda.

Läs mer om idékoncepttävlingen 

Tidplan

  • 10 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att Gottsunda centrum ska säljas genom en idékoncepttävling.
  • Under maj–december 2019 arbetar vi med att ta fram tävlingsprogrammet. Du som bor eller är verksam i Gottsunda centrum kommer att få vara med i detta arbete.
  • I december 2019 ska kommunstyrelsen ta beslut om tävlingsprogrammet.
  • I januari 2020 startar tävlingen.
  • Årsskiftet 2020/2021 är det tidigaste som en ny aktör kan ta över.

Utvecklingen av centrum och ny bebyggelse kommer sen att pågå under många år.

Kontakt

För frågor om idékoncepttävlingen och om du vill bidra med underlag.

Susanna Waldersten
018-727 41 86
susanna.waldersten@uppsala.se

För frågor om stadsutveckling i Gottsundaområdet.

Lisa Hellberg, projektledare
018-727 87 75
lisa.hellberg@uppsala.se

Uppdaterad: