Försäljning av Gottsunda centrum

För att Uppsala även i framtiden ska kunna vara en attraktiv bostads- och arbetsplatsort krävs det stora investeringar. För att ha möjlighet till det har kommunfullmäktige beslutat att sälja en del av kommunens fastigheter, bland annat Gottsunda centrum.

Förutom intäkter till kommunen ger försäljningen möjlighet för externa aktörer att komma in med ny kompetens och utvecklingskraft. Och tillsammans med oss bidra till att utveckla stadsdelen.

Det här ska säljas

Förutom det kommersiella centrumet kan även 300 hyresrätter och byggrätter för nya bostäder på parkeringen utanför centrum komma att ingå i en försäljning.

Gator, torg, parker och andra allmänna anläggningar ska inte säljas. Det gäller både befintliga och nya. Dessa ska utvecklas och förvaltas av kommunen.

Viktigt att hitta rätt köpare

Gottsunda centrum ska säljas om förutsättningarna och köparen är den rätta. En ny aktör ska bidra till utvecklingen av området tillsammans med kommunen, Uppsalahem, andra fastighetsägare, näringslivet samt boende och verksamma. Det ställer höga krav på den som ska utveckla området. Därför söker vi en köpare med stor erfarenhet och kompetens att utveckla ett centrum av den här storleken.

Gottsunda centrum, som redan är ett regionalt affärs- och servicecentrum kommer att öka i betydelse när området blir en stadsnod i södra staden. En stadsnod är ett regionalt och lokalt centrum, en knutpunkt för kollektivtrafik som skapar närhet och mervärden i vardagen för de som bor och verkar i området.

 

Köpare utses efter en idékoncepttävling

För att säkerställa att det blir rätt köpare kommer den att utses via en idékoncepttävling. Vi får då möjlighet att säkra en både socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Gottsunda.

Läs mer om idékoncepttävlingen

Uppdaterad: