Gottsundaområdet mot 2030

Uppsala kommun kommer att arbeta på ännu fler fronter framöver, för att vidareutveckla insamlade erfarenheter och kunskaper, enligt Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030.

För att uppnå gemensamma mål för Gottsundaområdet fram till 2030 (och framåtblickande ända till 2050), kommer kommunen, andra offentliga aktörer, civilsamhälle, forskning och näringsliv samverka ännu mer framöver.

Målet för 2025 är att Gottsunda inte längre finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Till 2025 ska kommunen också stärka civilsamhället och ge bättre förutsättningar för föreningsverksamhet.

Målet för 2030 är att Gottsundaområdet lockar till inflyttning, besökare och etableringar. Att Gottsunda- och Valsätrabor vill och kan bo kvar i området och att barn och unga har goda uppväxtvillkor och hög framtidstro.

Handlingsplanen har inledningsvis satt fyra temaområden:

  • Trygghet
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Jobb och företagande
  • Delaktighet.

Läs Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030. (PDF, 140 KB)

Uppdaterad: