Nya Gottsundaskolan

Kommunen har beslutat att en ny skola ska byggas i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan som brann ner den 8 oktober 2018. Byggstart sker tidigast år 2021.

Efter branden evakuerades Gottsundaskolans elever och medarbetare till tillfälliga lokaler i Sverkerskolan och till hösten 2019 flyttade skolan tillbaka till moduler i Gottsunda.

Förslag till detaljplan för nya skolan på samråd

För att den nya skolan ska kunna byggas behövs det en detaljplan. Ett förslag till detaljplan för den nya skolan har tagits fram och förslaget var ute på samråd under perioden 4 november till 16 december. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen för den nya skolan beräknas bli antagen i slutet av 2020.

Kort om detaljplanens innehåll

I detaljplanen för nya Gottsundaskolan föreslår kommunen

  • nya permanenta lokaler för Gottsundaskolan, årskurs 6–9
  • att det i framtiden ska vara möjligt att bygga ut Treklangens skola, årskurs F-5
  • att skolområdet kommer att kunna ha plats för cirka 1 400 elever och två nya fullstora idrottshallar.

Förslaget till detaljplan innehåller också

  • trygga skolgårdar
  • samnyttjande av skolans lokaler efter skoltid
  • möjlighet för alla att röra sig inom skolområdet
  • förslag till hur platsen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Läs hela förslaget till detaljplan och alla samrådshandlingar

Uppdaterad: