Handlingsplanen visar vägen mot målen

För att skapa ett tryggt och trivsamt Gottsunda/Valsätra har kommunstyrelsen beslutat om en särskild handlingsplan för området. Planen rymmer mål och 89 olika åtgärder som ska genomföras fram till 2020.

Handlingsplanen har fem fokusområden:

  • Hållbar livsmiljö och trivsel
  • Trygghet
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Arbete
  • Delaktighet

 Läs handlingsplanen i sin helhet.

Exempel på sådant som redan har genomförts

Under 2018 har planen resulterat i att grannsamverkan startat i två bostadsområden, att fler nattvandrarföreningar är verksamma och att fyra fastighetsägare har skapat en gemensam fastighetsägarförening.

Elever på Gottsundaskolan har fått möjlighet till PRAO på Brandförsvaret, och samarbetet mellan kommunen och polisen när det gäller ungdomar har utvecklats. Nu finns det ordningsvakter som patrullerar runt centrum och i parkområden.

Samråd har genomförts och olika dialogtillfällen har skapats för att visa hur området ska bebyggas och växa framöver.

Sommaren 2018 invigdes Mötesplats Gottsunda i Stenhammarsparken – som därefter erbjudit många aktiviteter för barn och unga.

Gottsundabadet har renoverats och flera aktiviteter har genomförts för att öka simkunnigheten.

Ett Utbildnings- och jobbcenter finns nu på plats i Gottsunda centrum.

Lina Sandells park är invigd och klar, och på Kristallens öppna förskola kan föräldrar numera läsa både SFI och grundläggande utbildning.

Under hösten genomfördes en medborgardialog om trygghet som grund för ett medborgarlöfte mellan polisen, fastighetsägarföreningen och kommunen. Du kommer att kunna ta del av resultatet i Gottsunda under våren.

Därutöver pågår såklart allt dagligt arbete och aktivitet som
verksamheter, föreningar, handlare och många fler bidrar till!

Uppdaterad: