Handlingsplan för Gottsundaområdet

Uppsala kommun har en handlingsplan för Gottsunda, Valsätra och Bäcklösa som sträcker sig fram till 2030. Handlingsplanen ska genom att samordna och ta vara på erfarenheter och kunskap driva en hållbar utveckling av området.

En handlingsplan har funnits för Gottsunda Valsätra för åren 2018-2020. Ett omfattande arbete genomfördes under de åren för att driva utvecklingen. Erfarenheter och lärdomar togs sedan vidare till Handlingsplan Gottsundaområdet 2021-2030.

Handlingsplanen har fyra temaområden: trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, jobb och företagande och delaktighet.

Handlingsplanens mål

Mål 2025

  • Gottsunda finns inte på polisens lista över utsatta områden.
  • Stärka civilsamhället och ge bättre förutsättningar för föreningsverksamhet.

Mål 2030

  • Gottsunda, Valsätra och Bäcklösa är områden som lockar till inflyttning,
    besökare och etableringar.
  • Boende i Gottsundaområdet vill och kan bo kvar i området.
  • Barn och unga i Gottsundaområdet har goda uppväxtvillkor och hög framtidstro.

Läs handlingsplanen

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030. (PDF, 140 KB)

Uppdaterad: