Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020

För att stärka Gottsundaområdet och långsiktigt motverka segregation och förbättra livsvillkoren i stadsdelen jobbar kommunen, tillsammans med många andra nyckelaktörer, på flera fronter och tidshorisonter samtidigt. Den omfattande stadsutvecklingen går hand i hand med kraftfulla sociala insatser som genomförs inom ramen för Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra.

Samordning

Ansvaret för aktiviteterna ligger huvudsakligen på kommunala nämnder och bolag, men arbetet omfattar i hög utsträckning samverkan och involvering med andra nyckelaktörer, exempelvis lokala fastighetsägare, Polismyndigheten och regionen. Handlingsplanen ska därtill lägga grunden för ett samlat och långsiktigt förbättringsarbete.

Handlingsplanen omfattar 87 aktiviteter inom fem fokusområden som ska genomföras under åren 2018–2020.

Använd navigeringen till höger för att läsa mer om exempel på insatser som har påbörjats eller genomförts de senaste två åren.

Uppdaterad: