Fortsatt samverkan från 2021

Planeringen av det arbetssätt som ska ta vid med start 2021, efter det att handlingsplanen har genomförts, pågår för fullt. Fokus är på att ytterligare stärka samverkan, strategisk kraft och uthållighet över tid. Detta, tillsammans med den kraftfulla expansionen i södra Uppsala som genomförs inom ramen för Uppsalapaketet, borgar för en långsiktig förändring av Gottsundaområdets förutsättningar.

Uppdaterad: