Mötesplatser

Lina Sandells park

Park

Lina Sandells park ligger utmed Hugo Alfvéns väg, ca 500 meter från Gottsunda Centrum. Parken genomgick en stor upprustning under 2018. Här finns nu en stor klätterställning och en lång tubrutschkana, samt möjlighet till lek i skogen som gjorts tillgänglig med hjälp av en lång träspång. Ett unikt inslag i parken är DJ-båset, där barn och ungdomar kan spela och mixa om musik från sin egen smartphone.

Inför upprustningen av Lina Sandells park genomförde kommunen under våren 2017 flera dialoger om parkens framtid, främst med barn och unga i området (förskola, skola, fritidsgård).

Mötesplats Gottsunda

Mötesplats Gottsunda i Stenhammarsparken bedrivs av Uppsalahem och består av aktiviteter riktade mot barn och ungdomar under skollov och helger. Syftet är att möjliggöra enkla möten och minska uppkomsten av social oro i området. I parken finns en utomhusscen, ljusinstallationer och möjligheter att erbjuda en bredd med aktiviteter efter årstiderna.

Sommaren 2019 hade parken 360 besökare per vecka, och anställde 20 sommarjobbande ungdomar. Under sommaren 2018 hade parken 200 besökare per vecka, och anställde 18 sommarjobbande ungdomar.

Valsätraparken

Valsätraparken

Valsätraparken är välanvänd med ett stort grönområde, pulkabacke och lekplatser. Parken och dess lekplatser har dock varit i stort behov av renovering länge, och nu är den första delen av parken färdigrenoverad. Där finns en lekplats, sandlådelek för mindre barn, samt en motorikbana för något äldre barn. Där kommer även att planteras en rosenträdgård.

Upprustningen har lett till att parken har blivit mycket öppnare och mer sammanhängande med färre buskage, vilket ökar sikten och tryggheten. Den har även fått nya trädsorter med en blandning av färger och blomstringsperioder vilket skapar en trädgårdskänsla.

Många fick vara med och tycka till om parkens utveckling innan arbetet drogs igång, såväl allmänheten som olika intressegrupper och barn, elever och medarbetare på för- och grundskolor i närheten.

Uppdaterad: