Tidiga insatser

Socialarbetare i skolan

I maj 2019 fick Gottsundaskolan, tillsammans med Treklangens skola, Valsätraskolan och Växthusets skola, extra stöd via handlingsplanen genom två socialarbetare. Socialarbetarna är anställda av Uppsala ungdomsjour och ska förutom att finnas på plats i skolorna även finnas tillgängliga där eleverna är på sin fria tid. 

Under 2019 hade de två socialarbetarna närmare 800 kontakttillfällen med ungdomar via olika kanaler (telefon, sociala medier, umgänge) och ca 400 kontakter med vårdnadshavare. De två socialarbetarna har dessutom haft hundratals samtal med rektor, mentorer, kuratorer och elevhälsoteam. De har även deltagit i pedagogiska luncher, föräldramöten, gjort klassbesök och medlat i konflikter mellan elever.  

Fritidsklubb Treklangen

Sedan hösten 2019 fick finns en fritidsklubb för elever i åk. 4–6 i Gottsunda, Fritidsklubb Treklangen, i nära anslutning både till Treklangens skola (F-5) och Gottsundaskolan (åk. 6–9). Det är den andra fritidsklubben i Gottsunda. Syftet är att möjliggöra fler aktiviteter för barn, och i direkt anslutning till skoltid. Under 2020 genomförs ett samarbete med Svenska kyrkan gällande musikaktiviteter.

Barnsäkert II

Barnsäkert II är ett projekt som innebär ett tätare samarbete mellan barnavårdscentralen, BVC, och socialförvaltningens familjeenhet i Gottsunda. Det syftar till att på ett tidigt stadium kunna ge stödjande insatser och ett utökat föräldrastöd där det bedöms att ett behov finns. Projektet bygger en evidensbaserad metod för att identifiera barn som lever i miljöer där de riskerar att fara illa.  Detta görs genom självskattning av familjens hemmiljö utifrån ett antal faktorer.

Projektet är i en utvecklingsfas och under 2020 implementeras ett utökat hembesöksprogram för att erbjuda stöd i hemmet.

Uppdaterad: