Utbildnings- och jobbcenter

Utbildnings- och jobbcenter

I mars 2019 öppnades kommunens Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum. Under året hade centret fler än 6500 besök. I oktober 2019 expanderade verksamheten ytterligare då nya undervisningslokaler på plan 6 i centrumbyggnaden invigdes. De välbesökta drop in-lokalerna på entréplan finns dock fortfarande kvar.

På Utbildnings- och jobbcenter kan man gå en vuxenutbildning, läsa svenska för invandrare, få studie- och yrkesvägledning och hitta vägar till jobb. I arbetet ingår även lokala jobbmässor där arbetsgivare och arbetssökande möts.

Under 2020 planeras för ett entreprenörslabb. Entreprenörslabbet ska erbjuda lokala företag och entreprenörer möjligheter att utveckla sina verksamheter och affärsidéer.

I november 2019 besökte Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Utbildnings- och jobbcentret. Hon sa då att verksamheten i Gottsunda är en bra förebild för resten av landet, och att hon tror att centret kan bana väg för fler människor att ta sig till högre utbildningar:

Här finns ett stort fokus på både språkinlärning och integration. Gottsunda är en stadsdel med många utmaningar, men också många möjligheter. Jag tycker centret är en väldigt bra satsning. *

*Upsala Nya Tidning, 13 november 2019.

Uppdaterad: