Om Gottsunda och Valsätra

Bebyggelse

Gottsunda och Valsätra ligger cirka 7 kilometer söder om centrala Uppsala. I stadsdelarna finns många grönområden och naturliga mötesplatser.

Valsätra växte fram under 60-talet. Området planerades för småhus, men fick även flerfamiljshus. Stadsdelen har idag cirka 4600 invånare.

Gottsunda byggdes i huvudsak under 70- och 80-talet. Stadsdelens bebyggelse länkade samman Norby/Valsätra med Sunnersta/Vårdsätra. Gottsunda Centrum kom till i två etapper. 1974 invigs handelsdelen och 1975 kultur- fritids och omsorgsdelen. Cirka 9800 människor bor här idag.

Både Valsätra och Gottsunda fick fler bostäder under senare decennier. Här finns en blandning av småhus och flerfamiljshus med alla upplåtelseformer. Idag pågår nyproduktion och förnyelse av bostäder och en omfattande förnyelse och utbyggnad av Centrumanläggningen. I översiktsplanen 2010 lyfts stadsdelarna fram som några av flera utvecklingsområden i kommunen.

Gottsunda sedan 1304

Gottsundas namn kommer av gården "Gottsunda", belägen vid nuvarande Vårdsätravägen. Gutasund eller Guttasund finns dokumenterat sedan 1304.

Service

Stadsdelarna erbjuder ett brett serviceutbud. I Gottsunda centrum finns det mesta man behöver och efter centrumombyggnaden breddas utbudet av såväl kommersiell som offentlig service. I området finns också ett aktivt kulturliv och en rad olika fritids- och idrottsaktiviteter.

Mångfald

I stadsdelarna bor människor från världens alla hörn och det talas ett mängd olika språk. Det bor ca 15 000 människor i Gottsunda och Valsätra och av dem är cirka en tredjedel mellan 0-24 år.

Uppdaterad: