Planprogrammet - så byggs det nya Gottsundaområdet

Uppsala kommun har tagit fram ett planprogram som beskriver planerna för hur Gottsundaområdet ska utvecklas fram till år 2050.

Planprogrammet visar hur området ska kunna utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas, samt hur offentlig service, till exempel förskolor, kan säkerställas. Programmet har tagit ett  helhetsgrepp om områdets långsiktiga utveckling och ska främja en god fysisk och social utveckling.  

Här kan du läsa planprogrammet i sin helhet 

 

Uppdaterad: