En del av Södra staden

Uppsala växer! Vi behöver göra plats för fler invånare. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för hur Uppsala kommun ska utvecklas. Den förbereder för upp till 340 000 boende år 2050, alltså mer än 130 000 fler än idag. Det innebär många nya bostäder, varav flertalet kommer byggas i Uppsalas tätort kring nya stråk och stadsnoder. Ultuna-Gottsunda kommer på sikt att bli en av de nya stadsnoderna.

Södra staden är ett av Uppsalas största och viktigaste utvecklingsområden. En fördjupad översiktsplan som sätter visionen och förutsättningarna för utvecklingen av Södra staden är just nu under framtagande. En fullskalig utbyggnad av Södra staden innebär nästan 25 000 nya bostäder för närmare 60 000 nya invånare.
Karta över området
Läs mer om utvecklingen av Södra staden

Gottsunda centrum kommer att få en stor betydelse som Södra stadens största centrumnod med ett brett utbud av service. Effektiva kollektivtrafikförbindelser in i centrumområdet ska knyta Gottsundaområdet starkare till övriga delar av Uppsala.

5 november 2015