Karta över området

I kartan visar det rödmarkerade området (2) planprogram för Gottsundaområdet. Den gula markeringen (1) visar området för fördjupad översiktsplan för Södra staden.

Karta över Gottsundaområdet planprogram

5 november 2015