Dialogresultat

Inför arbetet med planprogramet har kommunen haft ett antal tillfällen för att samla in synpunkter och tankar på vad man vill bevara och hur området ska utvecklas i framtiden. Här presenteras några av de resultaten.

Kulturpunkten 3 december 2016

Den 3 december 2016  bjöd vi in boende i Gottsundaområdet till en dialog på Kulturpunkten. Runt 150 personer passade på att diskutera utvecklingen i området och träffa ansvariga politiker och tjänstepersoner. Dialogens huvudfrågor var hur vi ska bo och leva i framtidens Gottsundaområde och vad som är viktigt för trivsel och trygghet i Gottsundaområdet.

Se en sammanställning av medborgardialogen

Kulturpunkten 26 maj 2016

Den 26 maj 2016 samlades drygt 200 Gottsundabor och besökare för att lyssna på kommunens planer och diskutera vision, kärnvärden, möjligheter och utmaningar i utvecklingen av Gottsundaområdet. Mötet var en del i en serie av träffar och aktiviteter inom ramen för planprogrammet för området.

Se en sammanställning av medborgardialogen (PDF, 2 MB)

Politiskt Visionsmöte 2016

19 april 2016 samlades politiker tillsammans med ansvariga kommunala chefer och tjänstepersoner för att diskutera vision, kärnvärden, möjligheter och
utmaningar i utvecklingen av Gottsundaområdet.

Se sammanfattning av mötet (PDF, 1 MB)

Dialog med fokusgrupper våren 2016

Våren 2016 genomfördes dialoger med grupper som vanligen inte kommer till tals i medborgardialoger. Dialogerna skedde med barn och unga, etniska föreningar, småbarnsföräldrar och äldre.

Se sammanställning från dialogerna (PDF, 296 KB)

Workshop om Gottsundaområdet 2015

I december 2015 bjöd kommunen in fastighetsägare och representanter från bland annat skola, näringsliv och föreningar för en workshop för att ta fram en vision för framtidens Gottsunda. Till grund för workshopen var resultatet som kom fram på Gottsundadagen.

Se sammanfattning av workshopen (PDF, 3 MB)

Gottsundadagen 2015

Under Gottsundadagen i november 2015 frågade kommunen vad som är bra med området i dag och hur man vill att området ska utvecklas i framtiden.

Se resultatet av den enkätundersökning som genomfördes

Uppdaterad: