Samråd för planprogram för Gottsundaområdet

Nu finns det ett planprogram för hur framtidens Gottsundaområde ska se ut och en handlingsplan som ska göra Gottsundaområdet tryggare och mer trivsamt för alla som bor och arbetar här.

Under samrådet bjöd vi in till många olika aktiviteter och möten. Medborgare passade på att träffa oss för att diskutera förslaget och ställa frågor. Under samrådsperioden fanns möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Läs kortversion av planprogram för Gottsundaområdet (HTML)

Läs kortversion av planprogram för Gottsundaområdet (PDF) (PDF, 1 MB)

Läs hela förslaget till planprogram och övriga handlingar

Läs handlingsplan för Gottsunda och Valsätra

Tack för dina synpunkter

Samrådet avslutades 4 juni. Nu sammanställer vi och analyserar alla synpunkter. Sammanställning av synpunkterna och Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning om att justera planprogrammet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande under 2019.

Utförda möten och aktiviteter

Under samrådsperioden erbjöds flera möjligheter att träffa oss och diskutera förslaget. 

Vi ses på Gottsunda torg!

Datum: 28 april
Tid: 12.00—16.00
Plats: Gottsunda torg

Rundtur i området där vi berättade om ny bebyggelse i Gottsunda. 

Informationsmöte

Datum: 2 maj
Tid: 16.00—20.30
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda centrum

Öppet hus med flera föreläsningar (17.00, 18.00 och 19.00). På plats fanns representanter som pratade svenska, engelska, arabiska och persiska.

Vi ses på Gottsunda torg!

Datum: 22 maj
Tid: 15.00—22.00
Plats: Gottsunda torg

Rundtur i området där vi berättade om ny bebyggelse i Gottsunda. 

Rundturer klockan 16.00—16.30, 18.00—18.30 (vid minst tio personer).

Informationsmöte

Datum: 26 maj
Tid: 12.00—16.00
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda centrum

Öppet hus med flera föreläsningar. På plats fanns representanter som pratade svenska, engelska, arabiska och persiska. Rundtur i området där vi berättade om ny bebyggelse i Gottsunda.

Föreläsningar klockan 13.00, 14.00, 15,00.
Rundtur i området cirka klockan 13.30—14.00, 14.30—15.00 (vid minst tio personer).

Träffa oss under filmpremiären

Datum: 31 maj
Tid: 17.00—20.00
Plats: Gottsunda centrum

Vi var på plats under filmpremiär för "Vi är Gottsunda del 3" för att prata med Gottsundaborna om framtidens Gottsunda.

Vi kommer till er!

Datum: Hela maj
Tid: Du bestämmer
Plats: Du bestämmer

Gottsundabor samlade ihop vänner eller släkt och bjöd in oss för information och diskussion under maj 2018. Besök bokades via e-post till gottsunda@uppsala.

Uppdaterad: