Tidplan

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Gottsundaområdet startade under våren 2015. Under våren 2018 är förslaget till planprogram färdigt och kommer ut på samråd. 

Våren 2015

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj att Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet.
Läs kommunstyrelsens protokoll och ärendet

Hösten 2015

Planeringsarbetet har startat. Nu pågår arbete med visionen. Det handlar om vilken riktning förnyelsearbetet ska ta. Visionen tas fram i dialog med invånare, fastighetsägare, föreningslivet, näringsidkare, skolor med flera. På Gottsundadagen i november passade kommunen på att prata med Gottsundabor och besökare om hur området kan utvecklas.

Se resultatet av den enkät som kommunen genomförde på Gottsundadagen.

2016

Under våren presenterar kommunen visioner och tidiga förslag för framtiden i Gottsundaområdet. Invånare, fastighetsägare, föreningslivet, näringsidkare, skolor med flera bjuds in till möten och diskussioner. Dialogen med de olika aktörerna kommer sedan att pågå kontinuerligt under hela tiden som planprogrammet framställs. 

Anmäl ditt intresse för att få information om Gottsundaområdets utveckling och om kommande öppna dialoger

Våren 2018

Förslag till planprogram presenteras. Möten och samråd genomförs. Invånare, fastighetsägare, föreningslivet, näringsidkare, skolor med flera får lämna synpunkter på förslaget innan kommunstyrelsen fattar beslut om programmet.

Hösten 2018 och våren 2019

Arbetet med planprogrammet fortlöper. De närmare 200 synpunkter som inkommit ses över och analyseras. Sammanställning av synpunkterna och Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning om att justera planprogrammet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

Uppdaterad: