Så gick det med Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020

För att vidareutveckla och förbättra livsvillkoren för boende och verksamma i Gottsundaområdet, har Uppsala kommun de senaste åren stärkt samarbetet mellan förvaltningar, bolag och externa partners.

Uppsala fortsätter växa. Och Gottsunda utvecklas mot att bli en av fyra stadsnoder utanför stadskärnan. Hjärtat i södra Uppsala. Ett regionalt centrum för handel- och samhällsservice, kultur, och hållplats för en kapacitetsstark kollektivtrafik i södra staden.

De senaste åren har Uppsala kommun arbetat utifrån Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020 och nu har vi sammanfattat och följt upp det arbetet.

Syftet med handlingsplanen har varit att:

  • Samordna arbetet för en socialt hållbar områdesutveckling.
  • Lägga grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete på lång sikt.

Under de senaste åren har kommunen utvecklat en rad områden som ger förutsättningar för bättre livsvillkor för invånarna i Gottsundaområdet. Insatser och åtgärder som nu till stora delar ingår i kommunala förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet, vilket ger bra förutsättningar för att förändringarna lever vidare över tid.

Läs mer om vad som har hänt inom följande områden:

Samordning

Läs hela Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra 2018–2020.

Läs hela slutrapporten för Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra 2018–2020.

Ny handlingsplan för 2021–2030

Nu är det dags att utveckla arbetet som skett i den tidigare handlingsplanen. I handlingsplanen för Gottsundaområdet 2021–2030 ligger fokus på att ytterligare stärka samarbetet mellan alla aktörer i Gottsunda, som civilsamhälle och näringsliv, men också att öka Gottsundabornas delaktighet i utvecklingen.

Läs nya Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030. (PDF, 140 KB)

Uppdaterad: