Arbete

Eftersom andelen arbetslösa och biståndstagare är högre i Gottsunda/Valsätra än i andra stadsdelar, har vi fokuserat på satsningar som kan leda till sysselsättning.

Det här är vad vi hittills har gjort inom fokusområdet Arbete:

  • Den enskilt största satsningen är Utbildnings- och jobbcenter. Det består av en öppen verksamhet på entréplan i Gottsunda centrum och vuxenutbildning, SFI och lärcentrum på plan 6. Sedan starten i början på 2019 har över 20 000 personer besökt den öppna verksamheten. Förutom det har även ett antal mässor med hundratals besökare genomförts.
    Läs mer om Utbildnings- och jobbcenter. 
  • Utbildnings- och jobbcenter har medfört cirka 30 nya arbetstillfällen i stadsdelen. En tidigare outhyrd lokal i Gottsunda centrums kontorsbyggnad, har anpassats och byggts om till Gottsunda Kontorshotell.
  • Sociala krav ställs i kommunens upphandlingar för att arbetsmarknadsförvaltningen ska ges bättre förutsättningar att få ut arbetssökande och praktikanter i sysselsättning.
Uppdaterad: