Delaktighet

Uppsala kommun prioriterar medborgares möjligheter till inflytande och delaktighet i lokalsamhällets utveckling. Både för att främja tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle för alla.

Det här är vad vi hittills har gjort inom fokusområdet Delaktighet:

  • Bedrivit ett omfattande dialogarbete under hela handlingsplanens period och som genom uppsökande insatser nått ut till olika målgrupper. Bland annat genom pop-up-event, informationsmöten, intervjuer och Facebook-chattar.
  • En referensgrupp med boende håller på att ta form och under tio års tid avsätts medel för medborgardriven platsutveckling i Gottsunda som möjliggör olika former för delaktighet och samskapande.
  • Påbörjat ett strategiskt arbete med att stärka delaktighet, där vi även inlett ett samarbete med forskare inom forskningsprogrammet MISTRA miljökommunikation.
  • Sett över möjligheterna till att förenkla bokning och tillgången på lokaler. Uppsalahem har genom ett arbete med hyresgästföreningen hittills upplåtit tre kvarterslokaler för föreningsaktivitet.
  • Utrett behovet av stärkt samhällsinformation i Gottsundaområdet, som visat vikten av personlig service och närvaro i stadsdelen. Den funktionen kan delvis fyllas av kommunala verksamheter som biblioteket och utbildnings- och jobbcenter. Etableringen av ett statligt servicekontor är därför välkommen.
    Läs mer om det statliga servicekontoret.
  • Regelbundet skickat ut ett nyhetsbrev som innehåller artiklar om olika verksamheter och event, reportage om Gottsundabor samt ett kalendarium med kommande månadens aktiviteter i området. Det finns planer på att vidareutveckla nyhetsbrevet under 2020. Läs och prenumerera på nyhetsbrev om Gottsundaområdet.
Uppdaterad: