Livsmiljö och trivsel

Goda förutsättningar för mötesplatser och aktiviteter har varit viktiga delar i arbetet de senaste åren. Även en fungerande bostadsmarknad och de kommande renoveringarna i hyresrätterna har varit prioriterade.

Det här är vad vi hittills har gjort inom fokusområdet Livsmiljö och trivsel:

 • Fortsatt utveckla befintliga och nya mötesplatser:
  • Rustat upp parker. Exempelvis Lina Sandells park och Valsätraparken, där Gottsundaborna fick vara med och påverka utvecklingen. Läs mer om parkerna här.
  • Renoverat Gottsundabadet.
  • Hållit kostnadsfria aktiviteter under lov och helger i Mötesplats Gottsunda. Läs mer om Mötesplats Gottsunda på Uppsalahems webbplats.
  • Utrett och skapat en ny organisation för Gottsunda kulturhus.
  • Fattat beslut om ett allaktivitetshus i den nya Gottsundaskolans lokaler med start 2025.
 • Bildat en lokal förening mellan fyra fastighetsägare, där föreningen bland annat har varit en av parterna i medborgarlöftet för ökad trygghet.
 • Inlett flera forskningssamarbeten med Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), gällande frågor om segregation, områdesutveckling och delaktighet.
Uppdaterad: