Trygghet

Ett av de främsta skälen till genomförandet av handlingsplanen, var en kraftig ökning av social och allmän oro i området. Direkta åtgärder för att minska brott och öka säkerheten på kort sikt har därför varit prioriterade. Vi har genomfört säkerhetshöjande åtgärder och arbetat för att öka samhällets närvaro, delaktighet och anmälningsbenägenhet.

Det här är vad vi hittills har gjort inom fokusområdet Trygghet:

  • Fördjupat samarbetet mellan kommun och polis som har lett till fler gemensamma arbetssätt och ökad, kontinuerlig närvaro av polisen i området.
    Läs mer om Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 2019–2020.
    Läs mer om det långsiktiga arbetet, Fokus Gottsunda 2019–2024.
  • Utvecklat ideella insatser för ökad trygghet. Till exempel regelbundna nattvandringar av frivilliga vuxna i samarbete med Uppsala ungdomsjour och satsningar på grannsamverkan.
  • Satsat på ökad säkerhet i Gottsunda centrum. Till exempel ökad synlighet av ordningsvakter, nolltolerans mot skadegörelse och fysiska anpassningar.
  • Installerat bevakningskameror.
  • Förbättrat belysningen på flera ställen i Gottsundaområdet.
Uppdaterad: