Uppväxtvillkor

Utbildning är en skyddsfaktor. För- och grundskola kan kompensera för olika förutsättningar och bakgrund, som till exempel bostadsområde och sociala förhållanden.

Det här är vad vi hittills har gjort inom fokusområdet Uppväxtvillkor:

  • Förbättrat familjestödet genom flera insatser, bland annat en familjecentral i Gottsunda centrum.
  • Inlett ett samarbete mellan socialförvaltningens familjeenhet och Region Uppsala, där stödinsatser snabbt sätts in vid orosanmälan om våld mot barn.
  • Infört socialarbetare på fyra skolor och jobbat med tidiga insatser och stöd.
  • Mobiliserat hela kommunen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever och skolan i samband med branden i Gottsundaskolan 2018.
  • Utökat fritidsaktiviteter. Den nya fritidsklubben i Treklangen öppnade 2019.
  • Utökat antalet feriearbetare genom ungdomsjourens uppsökande arbete, inklusive ungdomar med särskilt behov. Flera ungdomar har fått feriearbete även på andra lov än sommarlovet.
Uppdaterad: