Platsutveckling för ökad delaktighet och medskapande

Platsutveckling handlar om att det som byggs och görs på en plats är resultatet av en delaktighetsprocess tillsammans med boende i området. Alltså: Tänkta användare av en plats blir aktiva skapare av den.

Platsutveckling möjliggör att testa flera olika sätt att använda en plats, vilket ger värdefulla perspektiv till stadsutvecklingen i området. Det leder även till att fler känner tillhörighet till platsen och att fler plattformar för möten mellan Gottsundabor och Uppsala kommun skapas. 

Mellananvändning

Stadsbyggnadsprocesser tar lång tid och genom att skapa aktiviteter på plats under byggtiden tillvaratas en mellananvändning av exempelvis tomter och parker, som finns i projekten. Tillsammans med invånare och andra aktörer undersöks offentliga platser och dess framtida eller tillfälliga användning. Det bidrar till att platser kan tillvaratas genom olika aktiviteter och att fler människor vill vara på platserna.

Exempel på platsutveckling i Gottsunda

Bandstolstomten

På Bandstolsvägen finns en tom tomt som ska få en ny tillfällig utformning genom lokala perspektiv från boende och verksamheter. Tomten var en gång i tiden ett litet torg och ska nu aktiveras genom att bland annat undersöka vad ett modernt torg är idag.

Delaktighetsprocessen har bestått bland annat av att seniorer bosatta i området bjudits in till kafferep på tomten och elever från närliggande Lilla Valsätraskolan har gjort kreativa undersökningar av platsen. Under sportlovet i februari 2023 hölls ett sportlovsläger för skollediga barn och ungdomar med en vecka av skapande, byggande, testande och designande på platsen.

10 Test i Gottsunda

Under 2020 gjorde Uppsala Kommun och landskapsarkitekter från Disorder Collective aktiviteter och undersökningar av offentliga platser tillsammans med Gottsundabor. Detta resulterade bland annat i en ny tillfällig mötesplats i form av en paviljong i centrum 2020-2023 och konstverk som står utanför fritidsgården på Bandstolsvägen.

Musikparken

I arbetet har tjejer på 12–16 år från Gottsunda fått ta del av planerna för stadsutvecklingen i området. Genom att använda stadsplanerarens och arkitektens verktyg i olika aktiviteter i parken har deltagarna undersökt parken som offentligt rum. Samarbetet har resulterat i fyra nya bänkar baserat på tjejernas tankar och idéer som invigdes våren 2023.

 

Uppdaterad: