Samhällsservice

I Gottsunda finns ett brett utbud av samhällsservice.

familjecentralen_webb.jpg

Familjecentral

På Gottsunda familjecentral arbetar vi för dig och ditt barns hälsa och välmående. Hos familjecentralen kan du:

  • besöka öppna förskolan Kristallen. Här träffar du andra barn och föräldrar
  • få råd och stöd i frågor om familj och föräldraskap
  • läsa sfi för föräldralediga. Det finns en lekhörna för barnen.
  • träffa sköterskor från barnavårdscentral (BVC) och mödravårdscentral (MVC)

Familjecentralen är ett samarbete mellan kommun och region.

Här kan du läsa mer och se öppettider

Ungdomsjouren

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Gottsunda tryggare för barn och ungdomar.

Information om ungdomsjouren på uppsala.se

Familjeenheten

Familjeenheten ger råd och stöd till familjer i Gottsunda, Sunnersta, Ulleråker, Valsätra och Vårdsätra.

Här kan du ta kontakt med Gottsunda familjeenhet

Vård och omsorg

Kommunen har vård- och omsorgsboenden i området. Läs mer våra boenden på länken nedan.

Vård- och omsorgsboenden på uppsala.se

Statligt servicekontor

Under 2022 ska ett statligt servicekontor öppna i Gottsunda. Här kommer du få vägledning och hjälp med ärenden som rör olika myndigheter. På det statliga servicekontoret kommer Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och delar av Arbetsförmedlingen finnas representerade. 

Information om statliga servicekontor på statenssc.se

Hälsa och sjukvård

I Gottsunda har Region Uppsala vårdcentral, ungdomsmottagning, mödra- och barnavårdscentral, folktandvård och asylhälsa. Du kan läsa mer om Regionens verksamheter på 1177.se.

Uppdaterad: