Upptäck Gottsunda

Gottsunda centrum

Gottsunda ska vara hjärtat i södra Uppsala. En trivsam och kreativ stadsdel full av liv och rörelse. Mångfald är ett tydligt kännetecken. Här finns plats för alla. Och något för alla. Både för boende och besökare. Området präglas av närhet till arbete, service och grönska. När Gottsunda förändras så tar vi tillvara på idéer från dagens Gottsundabor och den generation som nu växer upp.

Uppsala fortsätter att utvecklas

Uppsala kommun är en av Europas mest expansiva och konkurrenskraftiga regioner. En kommun med Sveriges lägsta arbetslöshet, som lockar både nya boende och företag.

År 2050 förväntas kommunen ha 320 000 invånare. Och de södra stadsdelarna, där Gottsunda spelar en nyckelroll som stadsnod, beräknas ha vuxit med 33 000 bostäder, tusentals arbetsplatser, en ny tågstation samt en spårväg.

Läs mer om de olika satsningarna

Uppsala spårväg

Uppsala kommun planerar att bygga spårväg från sydöstra delarna av staden (Bergsbrunna) till Uppsala centralstation. Längs sträckan kan spårvägen gå igenom flera områden, däribland Gottsunda. Det kan också finnas flera stationer i Gottsunda för spårvägen att stanna vid. År 2050 förväntas 80 000 resenärer åka med spårvägen varje dag. Spårväg ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom det öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och service.

Uppsala spårväg

Gottsunda centrum

Omkring 3,5 miljoner personer besöker Gottsunda centrum varje år. Inne i centrum finns större livsmedelsbutiker, kedjor och mindre fristående butiker. Här finns också restauranger, caféer samt offentlig service som vårdcentral och tandvård. I centrum finns även ett brett kulturutbud med lokaler för olika verksamheter så som bibliotek, teater och dansstudio.

Gottsunda centrum

En viktig plats i staden

Redan idag är Gottsunda ett viktigt besöksmål i södra Uppsala med handel, vårdcentral, kulturhus, bibliotek, simhall, idrottshallar, skolor och flera andra viktiga verksamheter. Gottsundas roll som stadsnod i södra Uppsala kommer under de närmaste årtiondena bara bli än viktigare i takt med att staden fortsätter att utvecklas.

Se filmen som beskriver Gottsundaområdets utveckling under de närmaste 10,20 och 30 åren.

 

Uppdaterad: