Vinterljus

För att öka trivseln och tryggheten i Gottsunda förbättrade kommunen belysningen i området under vintern genom projektet Vinterljus. Projektet är en del av kommunens övergripande satsningar på området. Platserna som fick förbättrad belysning var sådana som boende och lokalt verkande har lyft fram som antingen otrygga eller särskilt värdefulla i kommunens dialoger.

I december 2017 fick Bandstolens infart, torg, lokalgata, och gångpassagen mellan Gottsundaskolan och simhallen permanent ljus i form av mer gatubelysning. Gångpassagen mellan Gottsundaskolan och simhallen fick också dekorativ och temporär effektbelysning under vintern. Det gällde också för Lina Sandells park och Gottsunda torg.

Platser som fått förbättrad belysning

1. Bandstolsvägens infart

Ny fast gatubelysning och effektbelysning. Även tillfällig vinterbelysning i form av utsmyckning av befintliga träd som lyser upp och skapar trivsel.

2. Bandstolsvägens lokalgata

Gatan sträcker sig från infarten vid Hugo Alfvéns väg fram till Bandstolstorget. Kommunen förbättrar belysningen på platsen genom att uppgradera befintliga belysningsstolpar och dubblera antalet armaturer. Infarten till Bandstolsvägen får attraktiv effektbelysning och längre in blir det dekorativ tillfällig vinterbelysning.

3. Bandstolsvägens kvartersgata

Kommunen förbättrar belysningen genom att uppgradera befintliga belysningsstolpar och dubblera antalet armaturer.

4. Lina Sandells park

Tillfällig vinterbelysning i befintliga träd och redan planerade kommunala satsningar för att förbättra den permanenta belysningen i parken.

Läs mer om kommunens arbete med Lina Sandells park.

5. Bandstolstorget

Bandstolstorget ligger i slutet av återvändsgatan Bandstolsvägen. Kommunen förbättrar belysningen genom att uppgradera befintliga belysningsstolpar och dubblera antalet armaturer.

6. Gottsunda torg

Platsen ligger synligt bredvid Gottsunda centrum och ett av områdets mest trafikerade stråk. Kommunen installerar effektbelysning för att markera platsen, markera Gottsunda centrum, skapa en positiv förändring och för att visa utvecklingen av Gottsunda i stort.

7. Gångpassagen mellan Gottsundaskolan, Treklangen, Simhallen och Boule och bollhallen

Kommunen förbättrar belysningen längs stråket genom att uppgradera befintliga belysningsstolpar och dubblera antalet armaturer. Delar av stråket får också spännande effektbelysning.

Uppdaterad: