Issportarena i Gränby

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019 att uppföra en arena för issporter på Gränby sportfält. Arenan kommer att byggas norr om Recoverhallen, ha plats för cirka 5000 åskådare samt möta ishockeyförbundets och konståkningsförbundets arenakrav.

Arenan bidrar också med ytterligare en isyta som möjliggör för fler träningstider för ungdomsverksamhet, breddverksamhet och allmänhetens åkning. Möjligheten att arrangera event utöver matcher och tävlingar ökar också med arenans tillkomst.

I samband med beslutet om isarenan beslutade kommunfullmäktige också att befintliga ishallar vid Gränby sportfält byggs om och till för att på ett bättre sätt möta breddidrottens behov. Utifrån en behovsanalys som gjordes tillsammans med issportföreningarna 2018 så kommer en ny byggnad att uppföras mellan A och B-hallen som ska inrymma markträningslokal, förrådsutrymmen samt driftlokaler. Renoveringar och anpassningar för ökad trygghet och trivsel i ishallarna kommer också att genomföras.

gränby-ishall.jpg

Det här händer nu

Gällande isarenan så händer inte något på den fysiska platsen förrän den planerade byggstarten i slutet av 2022. Vissa markarbeten kan dock komma att ske tidigare. Närmast på agendan (april 2021) står nu en cirka 15 månader lång projekteringsperiod där systemhandling och bygghandling ska arbetas fram under ledning av Sportfastigheter. Byggprojektet mellan A och B-hallen har beräknad byggstart augusti 2021.

Tidplan och budget

Isarenan

Byggstart: hösten 2022
Färdigställd: våren 2025
Budget: 489 miljoner kronor

Ny byggnad mellan A och B-hallen samt övriga tillpassningar.

Byggstart: augusti 2021
Färdigställd: maj 2022
Budget: 35 miljoner kronor

Idrottsliga och föreningsrelaterade frågor

Enhetschef idrott och fritid stadsbyggnadsförvaltningen
Erik Löhman

Byggrelaterade frågor

Projektledare Sportfastigheter
Freddie Norman
Uppdaterad: