Issportarena i Gränby

Uppsala kommun har länge arbetat med frågan om att bygga en ny anläggning för issporter. Arenan ska främst användas för ishockey och konståkning. Den ska också klara kraven för matcher i ishockeyns högsta serier. Arenan ska även kunna användas till andra evenemang och vara öppen för föreningsverksamhet resten av tiden.

Under 2018 gjorde vi en utredning som tittade på vilka förutsättningar som fanns och var arenan kan placeras. 25 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att den nya arenan ska byggas på Gränby sportfält och ha plats för 5 000 åskådare.

Bild: Förslag till placering på Gränby sportfält.

Det här händer nu

16 maj tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att sätta igång arbetet med ett förslag till ny detaljplan för issportarenan. 

Tidplan och budget

Issportarenan ska vara klar senast 2023 och kommer att kosta 420 miljoner kronor.

Kontakt

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: