Juvelen

Juvelen

I den södra delen av Resecentrum bygger Skanska Uppsalas nya landmärke Juvelen. Byggnaden ska innehålla kontorslokaler samt olika publika och kommersiella verksamheter i gatuplan. Ytan runt byggnaden ska vara tillgänglig för alla med en välkomnande torgyta med grönskande inslag. Torget kommer också att prydas av ett konstverk.