Uppsnack: Kungsängstorg

Hur vill du att det gröna stråket vid Kungsängstorg ska utvecklas i framtiden? Den 2 och 7 september hölls dialogtillfällen där invånare fick tycka till om skisserna över ett nytt grönt stråk som går genom innerstaden från Fyrisån, förbi Kungsängstorg och upp till järnvägen. Du kan fortfarande lämna synpunkter digitalt på den här webbsidan.

Vi vill veta vad du tycker!

Hur vill du att Kungsängstorg och Hamnesplanaden ska utvecklas i framtiden? Här kan du ta del av skissförslag till utvecklingen, lämna synpunkter på skisserna och berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med dialogen är att undersöka platsens möjligheter som underlag för planering och beslut. Det tar max fem minuter att svara på enkäten. Vi behöver få ditt svar senast 12 november. Tack för att du bidrar!

Ta del av skisserna över hur Kungsängstorg och Hamnesplanaden kan utvecklas

Sista dag att svara på enkäten var 12 november.

Om Kungsängstorg

På www.uppsala.se/kungsangstorg kan du läsa mer om utvecklingen av torget och av området. På sikt kommer det att bli grönare och trivsammare att vara här. Vi som utvecklar området kring Kungsängstorg är Uppsala kommun, Vasakronan, Uppsala Auktionskammare, Samariterhemmet och Uppsala Citysamverkan.

Uppsnack

Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats. Din röst är viktig för att vi ska kunna utveckla Uppsala så bra som möjligt.

Uppsnack - Uppsala kommun

Uppdaterad: