Dialoger med elever

I mars träffade vi 46 elever från Sverkerskolan i årskurs 3, 4 och 5 för att ta reda på hur de vill utveckla platserna.

Dialogen med eleverna handlar om hur platserna ska utvecklas så att det blir tryggare och roligare att röra sig till fots eller cykel i området. Platserna ska utformas utifrån barnens önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Sverkerskolan har valts ut till dialogen för att:

  • Luthagen är ett centralt område med gatupräglad miljö och lite fokus på platser för barn i åldrarna 9–12 år.
  • Sverkerskolan är en av fyra skolor I Uppsala som har sagt ja till att delta i innovationsprojekt.
  • Gång och cykelvägarna är i liten utsträckning separerade och vägarna till skolan är bilpräglade.
  • Det behövs trafiksäkerhetsåtgärder i området.
  • Inhämtade synpunkter från femteklassare i området tycker att skolvägen och området är tråkigt, "man går bara direkt hem efter skolan för att det inte finns något att göra".

Just nu arbetar projektörer på stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun med underlag för platsernas utformning. Eleverna i årskurs 3,4 och 5 kommer att få göra en omröstning där de får tycka till om olika saker på platserna. Eleverna är också med och tar fram ett nytt namn till en av platserna, som ska tas vidare till namngivningsnämnden på kommunen, för omröstning.

Luthagen2.png

Uppdaterad: