Om projektet Aktiv skolväg

Utvecklingen av de fyra platserna i Luthagen är ett projekt som vi kallar ”Aktiv skolväg”. Det är ett dialogprojekt som ska ge barn större utrymme i stadsmiljön och sätta barnet och trafiksäkerheten i första rummet.

Den aktiva skolvägen bidrar till god folkhälsa och ökad trafiksäkerhet i hela stadsdelen, inte bara till de deltagande eleverna då platserna kommer att kunna användas av alla invånare. Det blir mer attraktivt och tryggare att röra sig till fots eller cykel i området, samtidigt som de nya platserna ger upphov till ökad rörelse och möten.

Bakgrunden till projektet är att Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barnrättsperspektivet i samhällsbyggnadsprojekt behöver stärkas och vi behöver öka förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa, för barn och unga i Uppsala.

Uppdaterad: