Luthagen får nya platser för aktivitet

I Luthagen planerar vi för utveckling av fyra platser med fokus på barn och aktivitet. Här vill vi skapa platser som ger nya förutsättningar för barn i området att mötas, leka och vara aktiva på, exempelvis på väg hem från skolan.

De fyra platserna som ska utvecklas ligger på den västra sidan om järnvägen, mellan Ringgatan och Börjegatan. Vi kallar projektet ”Aktiv skolväg” och genomför det i dialog med elever på Sverkerskolan i åldern 9–12 år.

Luthagen1-2.png