Anbudstävling Östra Fyrislund

Den 28 februari avslutades anbudstävlingen om tomterna Östra Fyrislund och många intressanta anbud har lämnats in. Nu pågår utvärdering av anbuden, detta beräknas vara klart mitten/slutet av maj 2020.

De flesta tomterna i Östra Fyrislund är redan sålda och på flera tomter har spaden satts i marken. På området planeras en variation av verksamheter med allt från bageri och tillverkning av högteknologisk utrustning till service och logistiktjänster. Området beräknas skapa upp till 3500 arbetstillfällen och omfattar 700 000 kvadratmeter.

Redan från början beslutades att två av tomterna med bäst läge ska sparas för att säljas i ett anbudsförfarande. Senare beslutades att även centrumtomterna ska ingå i anbudsförfarandet. Tävlingen pågick mellan 16 oktober 2019 och 28 februari 2020.

Anbudsinbjudan innefattade fem fastigheter inom Östra Fyrislund. De omfattas av detaljplan för Östra Fyrislund del 2 som vann laga kraft i juli 2013. Tre av fastigheterna har bestämmelsen Centrum (C) och två har bestämmelsen Industri, Kontor och Handel (JKH). 

 

Kontakt

Du är självklart välkommen att kontakta oss för frågor, du kan göra det via denna sida

Uppdaterad: