Anbudstävlingens tomter

Kommunstyrelsen har beslutat att fem tomter i Östra Fyrislund ska säljas genom ett anbudsförfarande. Här kan du läsa fastighetsbeskrivningarna om tomterna – dessa finns också i inbjudan.

Industri, Kontor, Handel

Fastighet 1

Fastigheten Danmarks-Kumla 12:2 är 8 189 kvm och planlagd för att verksamhet inom Industri, Kontor och Handel ska kunna bedrivas. Fastigheten är belägen intill riksväg 282, Almungevägen, och angörs via Kastgatan direkt norr om fastigheten. Då det transporteras farligt gods längs Almungevägen omfattas byggnation på denna fastighet av särskilda byggregler. Lägsta accepterade anbud: 1500kr/kvm.


Fastighet 2

Fastigheten Söderhällby 1:9 är 14 057 kvm och planlagd för att verksamhet inom Industri, Kontor och Handel ska kunna bedrivas. Fastigheten är belägen intill huvudgatan Söderhällbygatan och angörs via Norra depågatan, direkt söder om fastigheten. Lägsta accepterade anbud: 1300kr/kvm.

Centrum

Fastighet 3

Fastigheten Söderhällby 2:4 är 3 298 kvm och planlagd för att verksamhet inom planbestämmelse ”Centrum” ska kunna bedrivas. Fastigheten är belägen intill huvudgatan Söderhällbygatan och angörs via Typsnittsgatan, direkt söder om fastigheten. Lägsta accepterade anbud: 1450kr/kvm.


Fastighet 4

Fastigheten Söderhällby 2:3 är 3 304 kvm och planlagd för att verksamhet inom planbestämmelse ”Centrum” ska kunna bedrivas. Fastigheten är belägen med närhet till Söderhällbygatan och angörs via Typsnittsgatan, direkt söder om fastigheten. Lägsta accepterade anbud: 1150kr/kvm.


Fastighet 5

Fastigheten Söderhällby 2:2 är 3 518 kvm och planlagd för att verksamhet inom planbestämmelse ”Centrum” ska kunna bedrivas. Fastigheten är belägen intill Reprogatan och angörs via Typsnittsgatan, direkt söder om fastigheten. Lägsta accepterade anbud: 1150kr/kvm.

 

 

 

Uppdaterad: