Frågor och svar

Har du frågor under tävlingens gång? Vi svarar på dem, men svaret kommer att delges samtliga tävlande på denna sida.

Frågor skickas per e-post till Henrik Hammas, stadsbyggnadsförvaltningen, på henrik.hammas@uppsala.se

Uppdaterad: