Försäljning av mark

Kommunen har beslutat att tillfälligt pausa försäljningen av mark i Östra Fyrislund. Då det bara finns ett mindre antal tomter kvar så behöver vi se över helheten i området samt marknadssituationen för att besluta hur vi går vidare med försäljningen av resterande tomter. Detta arbete har påbörjats och beslut om fortsatt försäljningsmetod kommer att meddelas här på projektets hemsida (bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ostra-fyrislund/forsaljning-av-mark).

Kontaktperson:

Henrik Hammas, projektledare Östra Fyrislund

Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 018-727 45 97

e-postadress: henrik.hammas@uppsala.se

 

Trots att försäljningen är tillfälligt pausad kan den som är intresserad av verksamhetsmark i Uppsala meddela sitt intresse via länken nedan. Där finns även exempel på andra kanaler för att hitta ledig verksamhetsmark hos privata markägare

Information om att köpa mark för verksamhetstomt

Öppna data för Uppsala kommun

Du kan ta del av befolkningsstatistik, geografisk information, kartor och publikationer för Uppsala kommun genom öppna data. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda.

Ta del av öppna data för Uppsala kommun

Uppdaterad: