Om Östra Fyrislund

Området ligger vid Kumlamotet, en av stadens entréer från E4. Marken inom planområdet används idag till största del för åkerbruk. Här finns inslag av historiska bymiljöer, moderna verksamheter och villabebyggelse.

Området är i stor del obebyggt. Uppsala Business Park (gamla Pharmaciaanläggningen) ligger som ett avgränsat verksamhetsområde på slätten. Planområdet har varit mycket otillgängligt och saknat större vägar fram till dess att de nya vägarna togs i bruk sommaren 2018.

Planområdet idag.Bilden visar planområdet innan utbyggnad. 

Uppdaterad: