Bostäder och verksamheter

I Östra Sala backe byggs ett stort antal bostäder av olika slag. Här ges också plats till ett flertal nya verksamheter som ska bidra till en varierande och levande miljö.

Östra Sala backe ska erbjuda boende för människor i olika åldrar, livssituation och med olika önskemål. Boendena består av både lägenheter och radhus, i form av både hyresrätter och bostadsrätter. Genom att bygga för flera åldrar och behov skapas en hållbar och varierad stadsmiljö.

I området byggs även skolor, vård- och omsorgsboende och flera lokaler för handel och service. Verksamheterna ska bidra till en levande gatumiljö och en tryggare stad. De kommer också fungera som ett komplement till Årsta centrum och Gränby centrum.

Uppdaterad: