Bostäder och verksamheter etapp 1

I etapp 1 byggs fyra kvarter. Kvarteren ska innehålla ungefär 650 bostäder i olika former, vård- och omsorgsboende, förskola och handelslokaler i varje hörn mot Fyrislundsgatan.

Med handeI menas köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Det kan också vara service i form av till exempel bank, resebyrå och restaurang.

Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft 2014. Sedan dess har Wallenstam, Veidekke, ByggVesta, TB Bostad och Svenska vårdfastigheter byggt de första byggnaderna i Östra Sala backe.

Hyreslägenheter, stadsradhus och bostadsrätter

ByggVesta startade sitt projekt i december 2015. Det är totalt 170 hyreslägenheter i kvarteren Bäckrosen och Daggvidet. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1-4 rum och kök med lägenhetsytor på mellan 45-97 kvadratmeter.

TB Bostad har byggt totalt 13 stadsradhus mot Johannesbäcksgatan. Inflyttningen började hösten 2017. I den första etappens sydligaste kvarter, Nattviolen, har Wallenstam färdigställt 137 hyreslägenheter och Veidekke byggt klart 97 bostadsrätter.

Vård- och omsorgsboende, förskola och stöd- och utslussningsboende

Svenska Vårdfastigheter färdigställde ett vård- och omsorgsboende om 72 lägenheter under det tredje kvartalet 2017. Vårdboendet drivs av Aleris. I bottenvåningen finns en förskola samt ett stöd- och utslussningsboende. Förskolan drivs av Norlandia förskolor, och stöd- och utslussningsboendet av Aleris. Bottenvåningarna har förts upp i stål/betong, men våning 1-5 är byggda med stomme och fasad i trä.

Övriga byggaktörer i den första etappen har antingen påbörjat eller väntas starta sina byggprojekt under 2018.

Lekfull arkitektur

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara lekfull och innovativ med nutida och nyskapande byggnader, tre till sju våningar höga. Utformningen ska variera både inom och mellan kvarteren, därför har flera byggaktörer fått dela på varje kvarter. I etapp 1 är åtta byggaktörer, åtta arkitekter och tre landskapsarkitekter inblandade.

Så här ser några av byggnaderna ut. Vissa av dem är redan färdiga medan andra fortfarande byggs. Bilderna kommer från respektive byggaktör.

Se vilka som är byggaktörer i etapp 1.

Wallenstam AB

Veidekke Bostad AB

Hauschild + Siegel Architecture AB

Järntorget Bostad AB

TB Bostad Öst

Uppdaterad: