Bostäder och verksamheter etapp 2a

Etapp 2a omfattar området kring Årsta centrum. Här planeras cirka 750 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Cirka 2 500 kvadratmeter ska byggas till verksamheter som exempelvis omsorgsboende, förskola, samt handels- och servicelokaler.

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara varierande, spännande och lekfull med en blandning av verksamheter, gröna gårdar och gator. Tillsammans med omsorgsfullt utformade allmänna platser ska detta bidra till en omväxlande och grön stadsdel med en tydlig identitet. Fasaderna ska framförallt bestå av naturliga material som trä, tegel, plåt och sten.

Omsorgsboende, skola och 750 nya bostäder

I kvarteret Rosenmalvan planeras ett omsorgsboende med särskilt service enligt lagen om stöd och service (LSS). I kvarteret Tuvstarren planeras en förskola. Både omsorgsboendet och förskolan byggs integrerade i bostadshus. Utöver dessa verksamheter planeras 750 nya bostäder på tre till tio våningar.

Gestaltningsexempel


Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan söderifrån mot kvarteret Tuvstarren och det södra torget. Illustration: Sweco (fd Grontmij)


Flygperspektiv över planområdet (gestaltningsexempel) från väster. Illustration: Sweco (fd Grontmij)


Gestaltningsexempel på Johannesbäcksgatan norrifrån mot kvarteret Magnolian och Rosenmalvan (radhus och flerfamiljshus) med fickparken i förgrunden. Illustration: Sweco (fd Grontmij)


Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan från Årsta centrum mot torget mellan kvarteren Silverpoppeln och Rosenmalvan. Illustration: Sweco (fd Grontmij)

Uppdaterad: