Bostäder och verksamheter etapp 2b (Årsta torg)

Det nya Årsta torg (etapp 2b) kommer utgöras av fyra nya kvarter med cirka 400 nya bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamheter, inklusive utökad dagligvaruhandel. Planen omfattar även befintlig vårdcentral samt ett nytt centralt torg.

Byggnaderna föreslås i huvudsak vara mellan fyra och sju våningar samt en högre byggnad om 13 våningar. Inom planområdet möjliggörs för både bostadsrätter och hyresrätter/studentbostäder. Den befintliga vårdcentralen kommer att finnas kvar i befintligt läge och med befintlig utformning.

Arkitekturen inom området bygger vidare på Östra Sala backes varierade och täta kvartersstruktur. Kvarteren i den planerade bebyggelsen inom planområdet karaktäriseras av brutna siktlinjer och en brokigare, mindre rätvinklig struktur med inspiration från en medeltida stadskärnas gränder.

Planförslaget ger en hög koncentration av service och kollektivtrafik vid Årsta torg. Centralt i planområdet möjliggörs för bostäder med verksamheter i bottenvåningar. Fasader föreslås huvudsakligen i naturliga och rustika material som tegel, puts och trä på både traditionella och nytänkande sätt.

Gestaltningsexempel

Möjlig gestaltning av det föreslagna Årsta torg. På bilden syns den högre byggnad om 13 våningar som föreslås bli ett landmärke för det nya Årsta torg. Illustration: Juul Frost Arkitekter


Detaljplanen möjliggör att planområdets förstadskaraktär kompletteras med en ny tät kvartersbebyggelse som bygger vidare på Östra Sala backes varierande och täta kvartersstruktur. Illustration: Juul Frost Arkitekter

Uppdaterad: