Byggaktörer etapp 1

Här kan du se vilka som är byggaktörer under etapp 1.

Uppdaterad: