Biltrafik

I Östra Sala backe ska trafikrytmen vara lugn. Ett krav för att få bygga bostadshus längs Fyrislundsgatan är att mängden biltrafik inte ökar. Därför anpassar vi gatan så att den blir mindre attraktiv för genomfartstrafik. Vi försöker också omfördela en del trafik till andra gator.

Trafiken på Fyrislundsgatan får inte öka

Innan de nya bostadshusen började byggas längs Fyrislundsgatan, passerade ungefär 15 000–17 000 fordon per dag. För att trafikmängden inte ska öka genomför vi en rad åtgärder.

Läs om hur vi utformar Fyrislundsgatan för att biltrafiken inte ska öka.

Mer trafik på andra gator

När trafiken minskar på Fyrislundsgatan ökar den istället på andra ställen.

Så här mycket förväntas biltrafiken öka på andra gator och vägar:

  • Tycho Hedéns väg: 1 500–2 000 fordon per dag.
  • Vaksalagatan: 1 000–1 500 fordon per dag.
  • E4:an: 2000 fordon per dag.
  • Gatorna i Sala backe, till exempel Apelgatan, Salabacksgatan, Näckrosgatan och Johannesbäcksgatan: 500–2 000 fordon per dag.

I samband med utvecklingen av Fyrislundsgatan tittar vi också på åtgärder för trafiken i Sala backe. Om trafiksäkerheten och tryggheten försämras mycket behöver vi eventuellt införa 30-zoner och andra hastighetsdämpande åtgärder. Effekten kan bli att en del trafik återvänder till Fyrislundsgatan.

Ny trafikplats kan leda till minskad trafik i framtiden

I översiktsplanen 2016 finns ett reservat för en trafikplats på E4:an vid Årsta. Syftet med det är att staden ska kunna expandera öster om E4:an.

Läs om reservat för trafikplats Årsta i översiktsplanen 2016 på uppsala.se.

Enligt beräkningar skulle trafikplatsen minska trafiken på Fyrislundsgatan med ytterligare cirka 2 000 fordon per dag. Trafikplatsen skulle också avlasta trafiken på Tycho Hedéns väg och Fålhagsleden, medan trafiken på E4:an och inom Östra Fyrislund skulle öka.

Uppdaterad: